Kalksten

Publicerad i Kalksten

Gra-Jamtlandskalksten